Рейтингування систем корпоративного управління

No Thumbnail Available

Date

2006

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Охарактеризовано відомі методики рейтингування систем корпоративного управління визнаними світовими рейтинговими агентствами, виявлено основні критерії оцінювання, переваги та недоліки формування рейтингів відповідно до них. Розглянуто окремі аспекти рейтингування систем корпоративного управління на теренах Росії та України. Наведено результати рейтингування українських акціонерних товариств, отримані Міжнародною фінансовою корпорацією в межах реалізації проекту “Практика корпоративного управління в Україні”. Розроблено методичні положення щодо різнобічного комплексного оцінювання систем корпоративного управління вітчизняних підприємств на засадах розрахунку інтегрального індексу корпоративного управління. There are in the article is analysed known techniques ratinging of systems of corporate management known world ratinging agency, the basic criteria estimation, advantages and lacks of formation of ratings behind them are determined. The separate aspects ratinging of systems of corporate management in Russia and Ukraine are considered. Is displayed results of ratinging of the Ukrainian joint-stock companies, which are received by the International financial corporation at realization project "Practice of corporate management in Ukraine". Is developed the methodical recommendations with multilateral complex estimation of systems of corporate management of domestic corporations on base accounting of integrated factor of development of system of corporate management.

Description

Keywords

Citation

Мукан О. В. Рейтингування систем корпоративного управління / О. В. Мукан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 115–123. – Бібліографія: 5 назв.