Геодинамічні умови та фаціальні особливості формування чорносланцевих відкладів протерозой-палеозою Волино–Поділля

Date
2012
Authors
Крупський, Ю. З.
Котик, В. О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розглянуто геодинамічні умови та фаціальні особливості формування чорносланцевих відкладів протерозой-палеозою Волино-Поділля. У формуванні цих відкладів вирішальну роль відігравали, в основному, низхідні рухи байкальської, каледонської та варисційської складчастості,а саме формування чорносланцевих відкладів відбувалось у батіальних умовах у південно-західній частині Волино-Поділля, в зоні зчленування Східно- та Західноєвропейської платформ. Рассмотрено геодинамические условия и фациальные особенности формирования черносланцевых отложений протерозой-палеозоя Волыно-Подолии. При формировании этих отложений решающими были,в основном,нисходящие движения байкальской,каледонской и варисцийской складчатости,а именно формирование черносланцевых отложений происходило в батиальных условиях,в юго-западной части Волыно-Подолии,в зоне сочленения Восточно- и Западноевропейской платформ. In the article the geodynamic conditions and facial peculiarities of formation of Proterozoic-Paleozoic black shale deposits of Volyno-Podillia are consided. The deciding role in formation of these deposits had mainly descending movements of Baikalian, Caledonian and Variscan foldin gs. Black shale deposits formation took place in bathyal environments of the north-western pa rt of Volyno-Podillia in the zone of junction of East- and West-European platforms.
Description
Keywords
Волино-Поділля , геодинамічні процеси , чорносланцеві відклади , фаціальні особливості , Волыно-Подолия , геодинамические процессы , черносланцевые отложения , фациальные особенности , Volyno-Podillia , geodynamic processes , black shale deposits , facial features
Citation
Крупський Ю. З. Геодинамічні умови та фаціальні особливості формування чорносланцевих відкладів протерозой-палеозою Волино-Поділля / Ю. З. Крупський, О. В. Котик // Геодинаміка. – 2012. – № 1 (12). – С. 86–92. – Бібліографія.