Проблеми становлення інноваційної моделі розвитку економіки України

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано сучасний рівень інноваційності вітчизняної економіки за статистичними даними та з погляду світового співтовариства. Зроблено спробу з’ясувати основні проблеми гальмування процесу становлення інноваційного розвитку економіки України та дати їм характеристику. The modern level of domestic economics innovativeness is analyzed by statistic data and word view in the article. There are attempt to find out main problems of stopping of process of standing of innovative development of Ukrainian economy and the characteristics of these problems are given.

Description

Keywords

інноваційний розвиток, економіка України, проблеми становлення, наука, інтелектуальна власність, промислові підприємства, конкурентоспроможність, innovative development, Ukrainian economy, problems of standing, science, intellectual property, industrial enterprises, competiveness

Citation

Просович О. П. Проблеми становлення інноваційної моделі розвитку економіки України / О. П. Просович, Ю. Г. Бондаренко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 187–192. – Бібліографія: 7 назв.