Особливості взаємодії політичної нації та громадянського суспільства

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано особливості взаємодії політичної нації та громадянського суспільства. Важливим для становлення демократичних держав у сучасних умовах залишається розвиток суспільних інститутів, які формують громадянське суспільство та сприяють розвитку політичної нації. Політична нація для громадянського суспільства потрібна насамперед як важлива консолідуюча основа. Громадянське суспільство виступає як посередник між індивідом і державою, даючи змогу кожному членові суспільства співпрацювати з державою на підставі добровільного об'єднання, зберігаючи при цьому незалежність від політичних структур. The article analyzes of cooperation of political nation and civil society. The important condition of becoming of the democratic states in modern terms is development of public institutes which form civil society and assist development of political nation. Political nation for civil society is needed foremost as consolidating basis. Civil society plays the role of mediator between an individual and state, enabling every member of society to co-operate with the state on the basis of voluntarily association, keeping independence of political structures.

Description

Keywords

політична нація, громадянське суспільство, національні меншини, етнічна батьківщина, етнополітика, political nation, civil society, national minorities, ethnic homeland, ethno politics

Citation

Луцишин Г. Особливості взаємодії політичної нації та громадянського суспільства / Г. Луцишин // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – Випуск 22. – С. 137–141. – Бібліографія: 7 назв.