Електронний архів

Національного університету "Львівська політехніка"

Архів зберігає опубліковані наукові матеріали переважно працівників Університету. Також доступна можливість "самоархівування"

 

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 4 of 4

Recent Submissions

Item
Zycie Technickie 1939 (5-6)
(Magazyn Ogolno - Techniczny — Organ Polskich Stowarzyszen Akademickich Akademii Gorniczej W Krakowie Oraz Politechnik W Gdansku, Lwowie I Warszawie, 1939)
Item
Zycie Technickie 1939 (3-4)
(Magazyn Ogolno - Techniczny — Organ Polskich Stowarzyszen Akademickich Akademii Gorniczej W Krakowie Oraz Politechnik W Gdansku, Lwowie I Warszawie, 1939)
Item
Zycie Technickie 1939 (1-2)
(Magazyn Ogolno - Techniczny — Organ Polskich Stowarzyszen Akademickich Akademii Gorniczej W Krakowie Oraz Politechnik W Gdansku, Lwowie I Warszawie, 1939)
Item
Zycie Technickie 1932
(Organ Kol Naukowych Polskiej Mlodziezy Akademickiej Wyzszych Uczelni Technicznych w Polsce і Wolnem Miescie Gdansku., 1932)
Item
Zycie Technickie 1932
(Organ Koi Naukowych Polskiej Mlodziezy Akademickiej Wyzszych Uczelni Technicznych w Polsce і Wolnem Miescie Gdarisku., 1932)