Електронний архів

Національного університету "Львівська політехніка"

Архів зберігає опубліковані наукові матеріали переважно працівників Університету. Також доступна можливість "самоархівування"

 

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 3 of 3

Recent Submissions

Item
Why People Believe All Kinds of Nonsense? (Review of: Levy, N. (2022). Bad Beliefs: Why They Happen to Good People. Oxford: Oxford University Press. 188 p.)
(Видавництво Львівської політехніки, 2022-02-22) Пухир, Аліна; Pukhyr, Alina; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
Розглянуто книгу Н. Леві “Хибні переконання: чому раціональні люди притримуються їх”, яка надзвичайно актуальна в умовах постковідної ситуації як у глобальному вимірі загалом, так й в українському вимірі зокрема. Встановлено закономірності того, чому сучасні люди піддаються впливу неперевірених чуток та конспірологічних теорій, забобонів. Найважливіший висновок авторки рецензії: обґрунтованість переконання повинна засновуватися на знанні (епістемі), а не на тому, як люди повинні мислити.
Item
Клим Ганкевич: у пошуках національної філософії(Передмова до українського перекладу праці Клима Ганкевича “Життя, твори і філософська система Броніслава Трентовського”)
(Видавництво Львівської політехніки, 2022-02-22) Кадикало, Андрій; Kadykalo, Andrii; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
К. Ганкевич дослідив творчу спадщину польського філософа Б. Трентовського. Цю працю вперше перекладено українською мовою. Вона цікава для дослідників української філософії. У праці К. Ганкевича присутні поняття, що мають оригінальне значення як для української, так і для польської філософії. У цій праці К. Ганкевич прагнув продемонструвати, що слов’янський тип філософування є оригінальним, але й одночасно він є частиною європейської філософської традиції.
Item
Життя, твори і філософська система Броніслава Трентовського
(Видавництво Львівської політехніки, 2022-02-22) Ганкевич, Клим; Hankevych, Klym
Item
Критичні зауваги до позитивістської логіки (Закінчення)
(Видавництво Львівської політехніки, 2022-02-22) Інґарден, Роман; Ingarden, Roman
Item
Some Existential Reflections on Self-Determination in the Conditions of the War
(Видавництво Львівської політехніки, 2022-02-22) Карівець, Ігор; Karivets, Ihor; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
Хоча будь-яка війна є “продовженням політики іншими засобами” (К. фон Клаузевіц), російсько-українську війну проаналізовано з точки зору екзистенціалістської філософії як філософії криз людини. Російсько-українська війна актуалізує забуті екзистенціалістські ідеї вибору, ситуації, свободи, обов’язку, відповідальності в контексті індивідуального та колективного самовизначення. Розглянуто праці, які пояснюють ці ідеї, таких філософів, як Ж.-П. Сартр, А. Камю, К. Ясперс. Війна руйнує життєвий світ людини, і тому вона повинна протистояти такому руйнуванню. Війну Росії проти України розглянуто як знищення індивідуального та колективного буття України. Опір українців є спротивом цій деструкції, і цей спротив надає нового, актуального значення співіснуванню, заснованому на солідарності всіх українців. Відтак конститовано Україну як Res-Publica, тобто як “спільну справу”, “буття-у-спільному” (Ж.-Л. Нансі).