Моделювання поширення туберкульозу методом мультиагентних систем

No Thumbnail Available

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Львівська політехніка»

Abstract

Бакалаврська кваліфікаційна робота виконана студентом групи КН-412 Шкляровим Віталієм Анатолійовичем. Тема “Моделювання поширення туберкульозу методом мультиагентних систем”. Робота направлена на здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Об’єктом дослідження є динаміка передачі туберкульозу в популяції. Предметом досліджень є використання мультиагентних систем з синтетичними популяціями для моделювання динаміки передачі туберкульозу. Метою цього дослідження є розробка та дослідження мультиагентної моделі, яка імітує поширення туберкульозу в синтетичних популяціях на основі мережевих структур. Мета полягає в тому, щоб зрозуміти складність передачі хвороби та визначити вплив випадкових варіацій на результати моделі. Цей аналіз має на меті покращити наше розуміння динаміки поширення туберкульозу, що може надати цінну інформацію для практиків охорони здоров’я та політиків, які розробляють стратегії профілактики та контролю, а також сприяти розробці більш ефективних стратегій боротьби з туберкульозом. У дослідженні реалізована мультиагентна модель, в якій агенти імітують індивідів у популяції, взаємодіючи на основі мережевих структур, що імітують реальні соціальні зв’язки. Модель також враховує випадкові варіації, щоб представити непередбачувані реальні фактори, які можуть впливати на передачу хвороби. Було проведено аналіз результатів моделі з метою вивчення впливу цих факторів на поширення туберкульозу. Загальний обсяг роботи: 56 сторінок, 12 рисунків, 36 посилань. The bachelor’s qualification work was completed by a student of the KN-412 group Shklyarov Vitalii Anatoliiovych. The topic is "Modeling the spread of tuberculosis using the method of multi-agent systems ". The work is aimed at obtaining a bachelor’s degree in 122 "Computer Science". The object of research is the dynamics of tuberculosis transmission in the population. The subject of research is the use of multi-agent systems with synthetic populations to model the dynamics of tuberculosis transmission.

Description

Keywords

туберкульоз, мультиагентні системи, агентне моделювання, мережеве моделювання, моделювання поширення хвороби, tuberculosis, multiagent systems, agent-based modeling, network modeling, modeling of disease spread.

Citation

Шкляров В. А. Моделювання поширення туберкульозу методом мультиагентних систем : пояснювальна записка до бакалаврської кваліфікаційної роботи : 122 «Комп’ютерні науки» / Віталій Анатолійович Шкляров ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2023. – 56 с.