Theory and Building Practice. – 2022. – Vol. 4, No. 1

Permanent URI for this collection

Видання «Theory and Building Practice» (далі Журнал) засновано у 2019 р. за рішенням вченої ради Інституту будівництва та інженерії довкілля від 23 березня 2019 р. Журнал є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Теорія і практика будівництва», який входить до переліку фахових видань ВАК України, в яких можна друкувати матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

Theory and Building Practice. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. – Volume 4, number 1. – 104 p. : il.

Зміст


1
18
27
35
43
49
57
63
71
80
86
94
103

Content (Vol. 4, No 1)


1
18
27
35
43
49
57
63
71
80
86
94
103

Browse