Україна очима молодих. – 2012 р.

Permanent URI for this collection

У збірнику подано тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції учнів-членів МАН України, яку проводили Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний центр «Мала академія наук України», Львівська обласна Мала академія наук та Львівський національний університет імені Івана Франка.

Україна очима молодих : збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції учнів-членів МАН України, Львів, 13-15 березня 2012 року / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний центр “Мала академія наук України”, Львівська обласна Мала академія наук, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – 120 c.

Browse