Підручники, посібники, монографії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 23
 • Item
  Теорія і практика наукових досліджень: автомобільний транспорт
  (Сполом, 2022) Дмитрів, Ігор Васильович; Національний університет «Львівська політехніка»
  Розглянуто методи побудови математичних моделей технічного об’єкта, розв’язку дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізу. Наведено теорію оброблення результатів багатофакторного експерименту з використанням програмного пакету STATISTICA. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітнім ступенем „ Магістр” спеціальностей 274 – „Автомобільний транспорт” та 133 – „ Галузеве машинобудування”.
 • Item
  Надання домедичної допомоги у надзвичайних ситуаціях і в умовах бойових дій
  (Сполом, 2020) Секела, Михайло; Рачкевич, Станіслав; Вівчар, Ірина; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; НДІ епідеміології та гігієни Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова
  Висвітлені заходи з надання першої домедичної допомоги потерпілим у надзвичайних ситуаціях і в умовах бойових дій, а також послідовність їх надання. Для парамедиків, військових, прикордонників, працівників поліції, патрульної служби, рятувальників, водіїв транспортних засобів, студентів ЗВО і коледжів та школярів старших класів.
 • Item
  Серед пройдених шляхів у цьому світі — один і мій
  (Видавничий дім «Перше вересня», 2021) Мосієнко, Володимир
  Ви тримаєте в руках не просто книгу, а справжній щоденник життя науковця, лікаря і людини з великої літери — Володимира Мосієнка. Кожна прочитана сторінка — момент, історія, емоція прожитого життя. Тут не тільки пройдений шлях через війну, засуху, несправедливість та жорстокість політичного ладу, а й наукові здобутки, хірургічні успіхи та родинні цінності.А в кінці книги — невеликий фотоальбом, на сторінках якого назавжди залишаться моменти його життя.
 • Item
  Фінанси підприємств
  (2007) Слав'юк, Ростислав Анатолійович; Університет банківської справи
  У підручнику розглянуто питання організації фінансової роботи підприємств, оптимізації грошових потоків та забезпечення платоспроможності і фінансової стабільності розвитку підприємств, їх оподаткування. Розкрито механізми формування фінансових ресурсів підприємства, порядок їх використання та планування надходжень, методику проведення аналізу фінансового стану підприємства. До теоретичного матеріалу додано задачі та тестові завдання для самоперевірки. Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, слухачів факультетів післядипломної освіти.
 • Item
  Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  (Prostir – M, 2012) Sławjuk, Rostysław
  Podręcznik przedstawia w ogólnym zarysie proces zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Książka zawiera wiadomości niezbędne do ustalenia strategii i prowadzenia polityki finansowej w przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki wolnorynkowej w sposób umożliwiający maksymalizowanie wartości rynkowej i efektywności ekonomicznej działalności. Przeznaczony jest dla studentów kierunku „Zarządzanie”.