Туристичними шляхами Прикарпаття. – 2012 р.

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць

У збірнику праць, підготовленому за результатами науково-дослідних робіт науковців кафедр соціально-гуманітарних дисциплін, теорії та практики туризму Львівського інституту економіки і туризму й відділу археології Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАНУ у 2012 р., наголошено на великому багатстві Прикарпаття та гірських районів Львівщини щодо пам’яток вітчизняної й світової історії та культури. Особлива увага дослідників акцентована на вагомому значенні національної історико-культурної спадщини для потреб розвитку вітчизняного та міжнародного туризму в регіоні. Для дослідників, учителів, краєзнавців, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю.

Туристичними шляхами Прикарпаття : збірник наукових праць / Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, Львівський інститут економіки і туризму ; за редакцією Р. Береста. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 180 c.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Зміст до “Туристичними шляхами Прикарпаття“
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012)
 • Item
  Титульний аркуш до “Туристичними шляхами Прикарпаття“
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012)
 • Item
  Етнокультурний склад жителів населених пунктів Стрийського повіту Львівського воєводства у дорадянський період
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Берест, Роман; Адамишин, Оксана
  Досліджено етнокультурний склад мешканців Стрийського повіту Львівського воєводства у довоєнний період в розрізі їх національної приналежності. Акцентовано на переважаючому числі українського населення серед інших груп населення. Звернуто увагу на важливість збереження та пропаганди пам’яток світової і вітчизняної культури для розвитку туристичної індустрії. Исследовано этнокультурный состав жителей Стрийского повета Львовского воеводства у довоенный период в разрезе их национальной принадлежности. Акцентировано на преобладающем числе украинского населения среди других групп населения. Обращено внимание на важность сбережения и пропаганды памяток мировой и отечественной культуры для развития туристической индустрии. Іnvestigate the ethno-cultural composition of Stryisky county residents of Lviv province in the prewar period in terms of their ethnicity was made. The accent on the Ukrainian population prevailing among other groups was made. Attention to the importance of preservation and promotion of world and national culture monuments for the tourist industry was made.
 • Item
  Давні монастирі Стрийського району
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Матвійчук, Тарас
  Представлено особливості давніх архітектурних споруд, зокрема монастирів, що існували у Стрийському районі. Представлено особенности древних архитектурных сооружений, в частности монастырей, существовавших в Стрыйском районе. The article presents the features of ancient architectural structures, including monasteries that existed in the Stryj region.
 • Item
  Пам’ятки історико-культурної спадщини Самбірщини – об’єкти туристичної привабливості Прикарпаття
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Юнко, Мирослава
  Присвячено дослідженню культурної спадщини Самбірського району Львівської області. Зосереджено увагу на культурних пам’ятках краю, які мають туристичну привабливість. Статья посвящена исследованию культурного наследия Самборского района Львовской области. Сосредоточено внимание на культурных достопримечательностях края, имеющих туристическую привлекательность. Articles devoted to the study of cultural heritage in Sambirsky district, Lviv region. The main idea of the article focuses on the cultural tokens of region with tourist attractiveness.