"Вісник НТШ", число 46

Permanent URI for this collection

Інформаційне видання

Інформаційне видання Світової ради Наукових товариств ім. Шевченка. Інформує про життя Товариства в Україні та діяспорі. Популяризує здобутки незалежної української науки. Змагає до відновлення історичної пам’яти, акумульованої в творчості національної еліти минулих поколінь. Виступає речником духовного відродження Галичини та усієї України, розбудови інтелектуальних сил українського народу в дусі традиції, яка плекалася в Товаристві упродовж ХІХ і ХХ століть.

Вісник НТШ : інформаційне видання / Світова рада Наукових товариств імені Шевченка. – Львів, 2011. – № 46. – 92 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 37