Особенности воспроизведения единицы плотности теплового потока кондуктивным способом

No Thumbnail Available

Date

2003

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розроблено теоретичні засади і надано практичні рекомендації щодо проектування стендів для відтворення і передавання в кондуктивний спосіб одиниці густини теплового потоку еталонним перетворювачем теплового потоку. Сформульовано вимоги до кондуктивних компараторів та еталонних перетворювачів теплового потоку. Разработаны теоретические основы и даны практические рекомендации по нрожтированию стендов для воспроизведения и передачи кондуктивным способом единицы плотности теплового потока эталонным преобразователем теплового потока. Сформулированы требования, предъявленные к кондуктивным компараторам и эталонным преобразователям теплового потока. Theoretical based are developed, and practical recommendations on designing stands for reproduction and transfer in conductive way of heat flux density unit to the certified reference heat flux sensors are given. The reguirements to the conductive comparators and to the certified reference heat flux sensors andformulated

Description

Keywords

Citation

Декуша Л. Особенности воспроизведения единицы плотности теплового потока кондуктивным способом / Л. Декуша, Т. Грищенко, Т. Менделеева // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівської політехніка», 2003. – Випуск 63. – C. 31–39. – Библиография: 14 названий.