Особливості побудови цифрових резистивних термометрів підвищеної якості

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет “Львівська політехніка”

Abstract

Проаналізовано особливості побудови цифрових резистивних термометрів підвищеної якості, які можуть працювати із сенсорами із три- та чотирипровідними лініями зв’язку. Запропоновано структуру цифрового термометра з корекцією похибок вимірювального каналу. Проаналізовано метрологічні властивості такого цифрового резистивного термометра. Проанализированы особенности реализации цифровых резистивных термометров повышенного качества, которые могут работать в комплекте с сенсорами с трёх- и четырёхпроводными линиями связи. Предложена структура цифрового термометра с коррекцией погрешностей измерительного канала. Проанализированы метрологические свойства такого цифрового резистивного термометра. There are described the detailed features of high quality digital resistive thermometer for three and four connecting lines of sensors. The digital thermometer structure scheme with error correction features is proposed too. Metrological characteristic of such digital thermometers are analyzed also.

Description

Keywords

Citation

Стадник Б. Особливості побудови цифрових резистивних термометрів підвищеної якості. / Б. Стадник, Л. Сопільник, Ю. Яцук // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник Вип. 68 / Національний університет "Львівська політехніка" ; відп. ред. Б. І. Стадник. - Л. : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. - С. 111-115.