Методи та алгоритми обчислень на ЕОМ

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ліга-прес

Abstract

Навчальний посібник містить стислий виклад числових методів та алгоритмів розв’язування типових математичних задач, достатній для початкового вивчення предмету. Розглянуто поняття числового методу та алгоритму його реалізації на електронній обчислювальній машині (ЕОМ). Викладено методи та алгоритми розв’язування систем лінійних і нелінійних алгебричних рівнянь, основи поліноміальної інтерполяції та апроксимації, зокрема степеневими поліномами і кубічними сплайнами, числовий обрахунок означених інтегралів та похідних, елементи оптимізації та лінійного програмування, поняття про числове розв’язування звичайних диференціальних рівнянь, зокрема жорстких. Оскільки посібник призначено для початкового вивчення предмету, математична строгість не є визначальною. Натомість значна увага звернена на доступність, лаконічність, логічну послідовність викладу та обгрунтування доцільності саме числових методів розв’язування задач. Текст оживляють стислі інформації про вчених, імена яких пов’язані з викладом. Лекційний матеріал супроводжують приклади програм на мові MATLAB-6, які студенти опрацьовують на практичних і лабораторних заняттях. Активне вивчення системи і мови MATLAB відбувається під час виконання практичних і лабораторних без окремих лекцій. Такий підхід передбачає певний рівень підготовки з програмування, бажано на рівні мови C.

Description

Keywords

алгоритм, числовий метод

Citation

Матвійчук Я. М. Методи та алгоритми обчислень на ЕОМ : навчальний посібник / Я. М. Матвійчук ; Інститут підприємництва і перспективних технологій при Національному університеті "Львівська політехніка". – Львів : Ліга-Прес, 2008. - 84с. - Бібліографія: с. 80 (5 назв).