Оцінка енергетичного потенціалу сезонного теплового акамулятора для пасивних будинків

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

З кожним роком в Україні збільшується попит на пасивні будинки, які характеризуються питомою витратою теплової енергії на опалення не більше 15 кВт×год/(м²×рік). До найперспективніших альтернативних джерел енергії для забезпечення потреб систем теплозабезпечення пасивних будинків належить сонячна енергія. Оскільки графік потреби у тепловій енергії системами теплозабезпечення не збігається з графіком надходження сонячного випромінювання, то для забезпечення стабільності та безперебійності функціонування систем теплозабезпечення у пасивних будинках слід використовувати сезонні теплоакумулятори. Для сезонних теплових акумуляторів використовують рідкі та тверді речовини, які накопичують енергію завдяки теплоємності. Розглянуто можливості використання сезонного теплового акумулятора з твердим наповнювачем у системі теплозабезпечення однородинного пасивного будинку у холодний період року. Як систему теплозабезпечення будинку прийнято сумісну систему використання термосифонного сонячного колектора та сезонного теплового акумулятора з твердим наповнювачем. Встановлено, що теплонадходжень від термосифонних сонячних колекторів, які встановлені на південно-орієнтованій покрівлі, не достатньо для забезпечення потреби у тепловій енергії будинку. Визначено розміри сезонного теплового акумулятора для системи теплозабезпечення пасивного однородинного будинку. Every year in Ukraine the demand for passive houses is increased. The passive houses are characterized by specific consumption of thermal energy for heating system up to 15 kW×h/(m²×year). The solar power is the most promising alternative energy source to meet the needs of heating systems of passive houses. The schedule needs thermal energy for heating system does not match the schedule of receipt solar radiation. This is why to ensure the stability and continuity of operation of heating systems in passive houses we should use seasonal thermal accumulators. The liquid and solid substances are using in seasonal thermal accumulators. The article examines the possibility of using seasonal heat accumulator with solid filler in heating system passive cottage in the cold season. As cottage heating system was accepted compatible heating supply system with thermosyphon solar collector and seasonal heat accumulator with a solid filler. Found that thermal receipt from thermosiphon solar collectors which are on the south oriented roof, is not enough to ensure the needs thermal energy of cottage. The sizes of the seasonal heat accumulator for heating systemof passive cottage were determined.

Description

Keywords

пасивний будинок, термосифонний сонячний колектор, сезонний тепловий акумулятор, passive house, thermosiphon solar collector, seasonal thermal accumulator

Citation

Горбаченко Л. П. Оцінка енергетичного потенціалу сезонного теплового акамулятора для пасивних будинків / Л. П. Горбаченко, В. М. Желих, О. О. Савченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва. – 2016. – № 844. – С. 64–70. – Бібліографія: 10 назв.