Розробка штучної нейронної мережі з осциляторними нейронами для розпізнавання спектральних образів

Abstract

Розроблено новий тип штучної нейронної мережі з осциляторними нейронами, які мають власні частоти. За допомогою такої штучної нейронної мережі на основі інформаційного резонансу реалізовано новий метод розпізнавання мультиспектральних образів (мультиспектральних електромагнітних сигналів), що випромінюють динамічні об’єкти. Побудована нейронна мережа розпізнаватиме вхідні спектральні образи з амплітудою нестаціонарного сигналу, співвимірною з амплітудою сигналу шуму, завдяки резонансному ефекту в нелінійних осциляторних нейронах. Проведено комп’ютерний експеримент із розпізнавання мультиспектральних образів динамічною нейронною мережею на основі резонансного ефекту.
This paper shows a new type of artificial neural network with dynamic oscillatory neurons that have natural frequencies. Artificial neural network in the mode of information resonance implements a new method of recognition of multispectral images. The constructed neural network will recognize the input spectral images with the amplitude of the non-stationary signal commensurate with the amplitude of the noise signal, due to the resonance effect in nonlinear oscillatory neurons. A computer experiment was performed to recognize multispectral images by a dynamic neural network based on the resonance effect.

Description

Keywords

нейронна мережа, мультиспектральні образи, інформаційний резонанс, neural network, multispectral images, information resonance

Citation

Розробка штучної нейронної мережі з осциляторними нейронами для розпізнавання спектральних образів / Роман Пелещак, Василь Литвин, Іван Пелещак, Вікторія Висоцька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — № 7. — С. 16–23.