Амортизаційна політика в системі управління фінансово-господарською діяльністю підприємств

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Досліджено вплив амортизаційної політики на відтворення основних засобів, проаналізовано особливості обліку амортизаційних відрахувань. Визначено напрями вдосконалення амортизаційної політики з метою прискорення процесів оновлення основних засобів та впровадження передових технологій. The article investigates the impact of depreciation policy on the reproduction of fixed assets, especially the analysis of accounting amortization. Defined lines of improvement depreciation policy in order to accelerate the processes of renewal of fixed assets and the introduction of advanced technologies.

Description

Keywords

амортизаційна політика, передові технології, depreciation policy, advanced technologies.

Citation

Гадзевич О. І. Амортизаційна політика в системі управління фінансово-господарською діяльністю підприємств / О. І. Гадзевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 647 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 16–20. – Бібліографія: 9 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By