Витоки ідеї очевидності та її експлікації у феноменології Е. Гуссерля

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Здійснено аналіз ідеї очевидності у феноменологічних побудовах Е. Гуссерля, яку автор вважає осереддям феноменологічного вчення і мислення. На думку автора, саме ця ідея, якщо виявити її витоки, дає ключ до розуміння феноменологічної концепції свідомості та розкриває підвалини гуссерлівської довіри до пізнання. In given article the of idea of evidence in phenomenology studies of E. Husserl is analyzed. Author affirmed that this idea is the centre of phenomenological teaching and way of thinking. This idea, if we shall find its sources, will allow us to understand phenomenological concept of consciousness and to find out basis of Husserl’s confidence towards cognition.

Description

Keywords

очевидність, інтенція, свідомість, предметний зміст, evidence, intention, consciousness, content intellectual’s objectivity

Citation

Петрушенко В. Витоки ідеї очевидності та її експлікації у феноменології Е. Гуссерля / Віктор Петрушенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 32–41. – Бібліографія: 15 назв.