Дослідження впливу імпульсного лазерного випромінювання на судинну патологію при поверхневому охолодженні шкіри

No Thumbnail Available

Date

2001

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

У цій роботі було проведене математичне моделювання розповсюдження теплової енергії у живій тканині, що містить доброякісну судинну патологію. Запропонований метод моделювання поведінки живої тканини з врахуванням її гетерогенних властивостей під дією лазерного випромінювання. Також розгля¬нута можливість впливу на судинну патологію з метою її лікування при певних спектральних, енергетичних і часових параметрах лазерного випромінювання. In the work was conducted mathematical modeling of spreading a thermal energy in alive tissue, containing vascular pathology. Is offered the method of modeling of alive tissue behavior under influence of laser radiation with taking into account heterogeneous structure of tissue. Also is considered possibility of curing impact on vascular pathology under certain spectral, energetic and temporal characteristics of laser radiation.

Description

Keywords

Citation

Бобицький Я. В. Дослідження впливу імпульсного лазерного випромінювання на судинну патологію при поверхневому охолодженні шкіри / Я. В. Бобицький, І. В. Демкович, І. В. Рудницький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2001. – № 430 : Електроніка. – С. 94–100. – Бібліографія: 8 назв.