Перспективи відкрить нових покладів вуглеводнів на Східно-Волинській площі Передкарпатського прогину

Date
2007
Authors
Бодлак, Петро
Борсук, Володимир
Босяк, Олексій
Ясляр, Мирон
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
НТШ
Abstract
As a results of the seismic survey on oil and gas in Dolyna oil and gas bearing region the new perspective area is prognozed. Dovholuts’ka, Pidberiz’ka and Lysovyts’ka structures connected with II and III lines of prognoze — productive flysch folds of the Boryslav-Pokuttia zone of the Ukrainian Carpathian foredeep.Унаслідок виконаних сейсмічних пошукових робіт на нафту та газ у Долинському нафтопромисловому районі прогнозовано новий перспективний район, виявлені Дов- голукська, Підберізька та Лисовицька структури, що приурочені до ІІ і Ш ярусів прогнозно-продуктивних флішевих структур алохтону Бориславсько-Покутської зо- ни Передкарпатського прогину.
Description
Keywords
Citation
Болдак П. Перспективи відкрить нових покладів вуглеводнів на Східно-Волинській площі передкарпатського прогину / П. Болдак // Праці наукового товариства ім. Шевченка / Наук. т-во ім.. Шевченка. – Л. НТШ, 2007. – Т. 19 : Геологічний збірник. – С. 148-153.