Перспективи відкрить нових покладів вуглеводнів на Східно-Волинській площі Передкарпатського прогину

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

НТШ

Abstract

As a results of the seismic survey on oil and gas in Dolyna oil and gas bearing region the new perspective area is prognozed. Dovholuts’ka, Pidberiz’ka and Lysovyts’ka structures connected with II and III lines of prognoze — productive flysch folds of the Boryslav-Pokuttia zone of the Ukrainian Carpathian foredeep.Унаслідок виконаних сейсмічних пошукових робіт на нафту та газ у Долинському нафтопромисловому районі прогнозовано новий перспективний район, виявлені Дов- голукська, Підберізька та Лисовицька структури, що приурочені до ІІ і Ш ярусів прогнозно-продуктивних флішевих структур алохтону Бориславсько-Покутської зо- ни Передкарпатського прогину.

Description

Keywords

Citation

Болдак П. Перспективи відкрить нових покладів вуглеводнів на Східно-Волинській площі передкарпатського прогину / П. Болдак // Праці наукового товариства ім. Шевченка / Наук. т-во ім.. Шевченка. – Л. НТШ, 2007. – Т. 19 : Геологічний збірник. – С. 148-153.