Теорія і практика наукових досліджень: автомобільний транспорт

No Thumbnail Available

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Сполом

Abstract

Розглянуто методи побудови математичних моделей технічного об’єкта, розв’язку дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізу. Наведено теорію оброблення результатів багатофакторного експерименту з використанням програмного пакету STATISTICA. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітнім ступенем „ Магістр” спеціальностей 274 – „Автомобільний транспорт” та 133 – „ Галузеве машинобудування”.

Description

Keywords

Citation

Дмитрів І. В. Теорія і практика наукових досліджень: автомобільний транспорт : лабораторний практикум / Ігор Васильович Дмитрів ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : СПОЛОМ, 2022. – 112 с. : рис., табл. – Бібліографія: с. 97–101 (33 назви).