Питання екології в системі міського середовища

Abstract

Description

Keywords

Citation

Бондаренко В. Питання екології в системі міського середовища / В. Бондаренко, С. Кривуц // Сталий розвиток – стан та перспективи : матеріали міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018, Львів-Славське, Україна, 28 лютого–3 березня 2018 року. — Львів : Панорама, 2018. — С. 72–73. — (Теоретичні та прикладні аспекти сталого розвитку).

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By