До питання розробки хімічно стійких титановмісних покривних емалей

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

З метою розробки антикорозійних хімічно стій- ких титановмісних склоемалевих покриттів було досліджено модельну натрійборосилікатну систему. Були зварені Na2O – B2O3 – SiO2 стекла, склади яких лежали поблизу області евтектик. Після експериментальних вимірювань їх фізико – хімічних властивостей, були отримані графічні зображення залеж- ності зміни основних властивостей стекол натрійборосилікатної системи від їх складу у вигляді ізоліній на трикутниках. Враховуючи отримані залежності, було здійснено проектування складів емалей шляхом математичного моделювання. За цільову функцію було взято рівняння, що описує залежність водостійкості склофрити від її хімічного складу. Після проведених математичних розрахунків, були отримані та зварені оптимальні склади покривних титанових емалей. Експериментально виміряні їх фізико – хімічні властивості. Проведено порівняльний аналіз хімічної стійкості склоемалевих фрит та покриттів отриманих на їх основі з промисловою емаллю ЕСП-117, за яким визначено, що хімічна стійкість розроблених титанових емалей значно вища за хімічну стійкість промислової емалі. Тому розроблені покриття можуть бути рекомендовані для впровадження їх у виробництво стального емальованого посуду.

Description

Keywords

хімічна стійкість, склоемалеве покриття, математичне моделювання, вилуговуваність, адитивність

Citation

Рубанова О. До питання розробки хімічно стійких титановмісних покривних емалей / О. М. Рубанова, В. І. Голеус, Т. І. Козирєва // Хімія та хімічні технології : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених CCT-2011, 24–26 листопада 2011 року, Україна, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 202–205. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліографія: 6 назв.