Підвищення роздільної здатності багатоспектральних зображень методом субпіксельної обробки

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто методи синтезування багатоспектрального зображення низької роздільної здатності й панхроматичного зображення високої роздільної здатності у високороздільне кольорове зображення, їх переваги та недоліки. Для забезпечення високої роздільної здатності останнього запропоновано метод, оснований на використанні субпіксельної обробки, суть якої полягає в обробці вихідних даних сенсорів у вигляді ПЗЗ лінійок, зсунутих на половину піксела одна відносно іншої. Представлено результати моделювання запропонованого методу та одержано синтезовані кольорові зображення з підвищеною роздільною здатністю. The methods, their advantages and disadvantages, of fusion a low-resolution multispectral and panchromatic high-resolution image in high-resolution color image are considered. Is proposed a method to provide high-resolution, which is based on the use of subpixel processing, the essence of which is the handling of input data in the form of a CCD sensor arrays shifted by a half pixel with respect to each other. Using of subpixel imaging technology can improve the device resolution, or in the preservation of the low resolution, to reduce the system focal length and reduce the weight and volume of the optical system, which is very important for monitoring systems. The flow charts of algorithms to improve the multispectral images resolution using of subpixel image processing are synthesized. The simulation results of the proposed method and the obtained synthesized color images with high resolution are presented. The complexity and speed of the proposed method are calculated. As a result it was succeeded effectively to improve the resolution and formation quality of multispectral image.

Description

Keywords

комплексування, субпіксельна обробка зображень, обробка зображень, просторова роздільна здатність, багатоспектральні зображення, панхроматичне злиття, оптичний давач, інтерполяція, відновлення, дистанційне зондування Землі, data fusion, image processing, subpixel image processing, spatial resolution, multispectral images, pan-sharpening, optical sensor, interpolation, restoration, remote sensing of the Earth

Citation

Фабіровський С. Є. Підвищення роздільної здатності багатоспектральних зображень методом субпіксельної обробки / С. Є. Фабіровський, І. Н. Прудиус // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації : збірник наукових праць. – 2015. – № 818. – С. 62–68. – Бібліографія: 11 назв.