Збір та концентрування мікроводоростей з ціллю їх подальшого використання для виробництва енергоносіїв

Abstract

Description

Keywords

Citation

Соловій Х. Збір та концентрування мікроводоростей з ціллю їх подальшого використання для виробництва енергоносіїв / Х. Соловій, М. Мальований, В. Никифоров // Сталий розвиток – стан та перспективи : матеріали міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018, Львів-Славське, Україна, 28 лютого–3 березня 2018 року. — Львів : Панорама, 2018. — С. 174–176. — (Технології захисту довкілля для сталого розвитку).