Математика у Львівській політехніці наприкінці XX — початку XXI століть

No Thumbnail Available
Date
2004
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
У статті подано огляд деяких наукових результатів, що отримані на основі ідей та методів, які виникли і розвиваються у математичних школах Львова в останній чверті XX ст. і на початку XXI ст. In the paper we present the review of some scientific results obtained on the basis of the ideas and methods which have appeared and are being developed in the Lviv mathematical schools at the last quarter of 20 th century and at the beginning of 21st century.
Description
Keywords
диференціальне рівняння з частинними похідними, регулярні та сингулярні інтегральні рівняння, матричний поліном, узагальнений метод відокремлення змінних, неперервні дроби, гіллясті ланцюгові дроби, модель Фрідріхса, алгебри Лі, дробово-раціональні числові методи, динамічна задача термопружності., partial differential equation, regular and singular integral equations, matrix polynomial, generalized method of separation of variables, continued fractions, Friedrichs model, Lie algebra, rational numerical methods, dynamic thermoclastisity problem
Citation
Каленюк П. Математика у Львівській політехніці наприкінці XX — початку XXI століть / П. Каленюк, Л. Новіков // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2004. – № 518 : Фізико-математичні науки. – С. 104–112. – Бібліографія: 24 назви.