To the problems of formation of architecture of the railway passenger nodes in Lviv

Abstract

Досліджено можливість функціювання внутрішньо міської пасажирської залізниці у Львові та архітектурні основи влаштування пасажирських зупинок і вузлів. З’ясовується необхідність таких впроваджень на підставі соціального запиту, проблем транспортного перевантаження вулиць у Львові, використання існуючих ресурсів, досвіду і новітніх тенденцій. При цьому пасажирські споруди розуміються насамперед як продовження міського комунікаційного простору.
The possibility of functioning of the inner city passenger railway in Lviv and the architectural foundations of the passenger stops and nodes are analyzed. The necessity of such implementation on the basis of a social request, problems of transport overload of the streets in Lviv, usage of existing resources, experience and new trends is expound. In this case, passenger railway buildings are understood primarily as a continuation of the urban communication space.

Description

Keywords

міська залізниця, залізничний пасажирський вузол, пасажирська платформа, city railroad, railway passenger nodes, passenger platform

Citation

Rotchniak Y. To the problems of formation of architecture of the railway passenger nodes in Lviv / Youri Rotchniak // Architectural Studies. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 4. — No 2. — P. 269–275.