Культурна спадщина регіону як туристичний продукт

No Thumbnail Available

Date

2005-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Розглядається комплекс проблем, пов’язаний з формуванням туристичного продукту на основі культурної спадщини, що містить поняття “культурний туризм”, протиріччя між туристичною, музейною і пам’яткоохоронною діяльністю, загальний аналіз стану культурної спадщини та загроз і шансів для неї, які несе із собою культурний туризм. Розглянуто важливість координації і кооперації дій різних інституцій сфери культури, охорони пам’яток, туризму та органів влади, спрямованих на формування багатофункціональних туристичних продуктів. Запропоновано модель формування продукту культурного туризму.
The article refers to the complex problem of developing the tourism product on the basis of cultural heritage in the sense of “cultural tourism”. Inappropriateness between tourism and museum actions leads to making the common analysis of the condition of cultural heritage, its advantages and disadvantages. The need to coordinate and cooperate actions of different cultural institutions, maintain monuments, tourism and government sources for forming multifunctional tourism products is substantiated. The model of the cultural tourism product development is suggested.

Description

Keywords

культурна спадщина, культурний туризм, музейна діяльність, пам’яткоохоронна діяльність, ринкова орієнтація

Citation

Мазурик З. В. Культурна спадщина регіону як туристичний продукт / З. В. Мазурик // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 531 : Архітектура. Архітектура і туристичний бізнес. — С. 123–127.