Розподіл домішок перехідних і рідкісноземельних елементів у зливках твердих розчинів на основі A4B6, вирощених методом Бріджмена

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено повздовжній розподіл домішок у нових твердих розчинах телуридів свинцю, олова та германію. Виявлено його експоненційний характер. Встановлено залежність між напрямком розподілу домішки та її атомною вагою. Побудовано якісну модель кристалізації з розплаву, яка пояснює нормальний і аномальний типи розподілу "легких" і "важких" домішок. Запропоновано спосіб отримання прогнозних розподілів домішок шляхом масштабування емпіричних залежностей, отриманих за допомогою рентгенівського флуоресцентного аналізу (РФА). Longitudinal distribution of impurities in new solid solutions of lead, tin and germanium tellurides is investigated. Its exponential character is revealed. Dependence between direction of impurity distribution and its atomic weight is ascertained. A qualitative model of crystallization from a fusion is built, which explains the normal and anomalous distribution types of "easy" and "heavy" impurities. A method for getting of predictive impurities distribution is proposed by up- and down-scaling of empiric dependences, got by means of Xray analysis.

Description

Keywords

розподіл домішок, тверді розчини, A4B6, метод Бріджмена, атомна вага, межа розчинності, кристалічна гратка, рентгенівський флуоресцентний аналіз, impurity distribution, solid solutions, A4B6, Bridgman method, atomic weight, crystal lattice, limit of solubility, X-ray analysis

Citation

Слинько В. Є. Розподіл домішок перехідних і рідкісноземельних елементів у зливках твердих розчинів на основі A4B6, вирощених методом Бріджмена / В. Є. Слинько, W. Dobrowolski // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 681 : Електроніка. – С. 144–150. – Бібліографія: 8 назв.