Матричний метод у задачах розрахунку хвильового поля землетрусу і параметрів його джерела

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто побудову поля переміщень на вільній поверхні шаруватого середовища за допомогою матричного методу Томсона– Хаскелла. Показано отримані аналітичні розв ’ язки прямої задачі сейсмології, які використовуються для розв ’ язання оберненої задачі. Цей метод розв ’ язання оберненої задачі дає змогу розглядати джерело як розподілене у часі й визначати часову функцію джерела STF. Планується дослідження розроблених методів для різних сейсмологічних умов та для поширення сейсмічних хвиль в анізотропному середовищі. Рассмотрено построение поля перемещения на свободной поверхности слоистой среды с помощью матричного метода Томсона–Хаскелла. Показаны полученные решения прямой задачи сейсмологии в виде аналитических соотношений, которые используются для решения обратной задачи . Такой метод решения обратной задачи позволяет рассматривать источник как распределенный во времени и определять временную функцию источника STF. Планируется исследование полученных методов для различных сейсмологических условий, а также для распространения сейсмических волн в анизотропной среде. The construction of a field displacement on the free surface of layered medium using the matrix method of Thomson–Haskell is considered. The authors show the obtained solution of the direct problem of seismology. The analytical solutions of the direct prob lem are used for solving the inverse problem. This method of solving of the inverse problem allows the source distributed in time and definition of the time function of the source STF to be considered. The authors plan to apply the obtained meth ods for different seismic conditions and for analysis of propagation of se ismic waves in an anisotropic medium.

Description

Keywords

механізм вогнища, тензор сейсмічного моменту, хвильове поле, часова функція джерела, механизм очага, тензор сейсмического момента, волновое поле, временная функция источника, mechanism of a source, seismic moment tensor, wavefield, source time function

Citation

Малицький Д. В. Матричний метод у задачах розрахунку хвильового поля землетрусу і параметрів його джерела / Д. В. Малицький, О. О. Муйла , А. Ю. Павлова // Геодинаміка. – 2012. – № 1 (12). – С. 174–177. – Бібліографія.