Звіт про рух грошових коштів та його місце в управлінні підприємством

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено структурні зміни у Звіті про рух грошових коштів, зокрема ново- введення першого розділу. Звернуто увагу на порядок заповнення першого розділу звіту за прямим методом. Досліджено зміст статей надходження та витрачання коштів у межах операційної діяльності. Визначено інформаційне застосування звіту в управлінні підприємством. Investigational structural changes are in Report on motion of money, in particular innovations of the first section. Paid regard to order of filling of the first section of report after a direct method. Investigational maintenance of the articles of receipt and expense of money within the limits of operating activity. Certainly informative application of report in a management an enterprise.

Description

Keywords

Citation

Чабанюк О. М. Звіт про рух грошових коштів та його місце в управлінні підприємством / О. М. Чабанюк, Т. І. Балецька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 721 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 250–255. – Бібліографія: 8 назв.