Експертиза технічного стану будівель та їх проектної документації, управління якістю та життєвим циклом споруд

No Thumbnail Available

Date

2005-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Розглянуто та проаналізовано найсучасніші методики фінської проектно-консал-тингової фірми FiCoTe-Group: “створення здорового клімату в будівлі” (експертиза технічного стану будівлі та проектної документації), “управління якістю”, “управління життєвим циклом будівлі” (рекомендації з експлуатації), провідні “ноу-хау” методів реконструкції. Наведено приклади завершених проектів для відомих замовників, виконаних FiCoTe-Group. Запропоновано застосування їх в Україні для вирішення технічних проблем реставрації, ремонту, будівництва, подальшої експлуатації будівель і споруд, а також для зменшення витрат і покращання загальної економічної ефек-тивності будівель, зводячи до мінімуму порушення якості.
In the article observed and analyzed are: the latest methods of Finnish project-consulting firm FiCoTe-Group: “creating healthy climate inside the building” (evaluation of the technological condition of the structure and the project documentation), “quality management”, “management of the vital circle of the building” (recommendations on the exploitation), and leading methods of reconstruction. The examples of complete projects for famous clients of FiCoTe-Group are also provided. The suggested is the use of these projects in Ukraine for dealing with technological problems of restoration, repairing, building, further exploitation of buildings and structures, and also for decreasing the expansion and ameliorating of the buildings general economical effect, bringing the quality transgression to zero point.

Description

Keywords

капітальний ремонт, об’єкт культурної спадщини, реставрація, збереження, створення здорового клімату в будівлі, управління якістю, проектування конструкцій, управління життєвим циклом споруд

Citation

Яківчик Р. М. Експертиза технічного стану будівель та їх проектної документації, управління якістю та життєвим циклом споруд / Р. М. Яківчик // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 531 : Архітектура. Архітектура і туристичний бізнес. — С. 75–79.