Проблеми економічної нестабільності у безпеці, наслідки та шляхи їх вирішення на прикладі малого підприємництва

dc.citation.epage82
dc.citation.journalTitleМатеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених "Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення"
dc.citation.spage80
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.authorВішка, І. С.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.temporal24–25 квітня 2018 р., Львів
dc.date.accessioned2020-02-27T12:32:32Z
dc.date.available2020-02-27T12:32:32Z
dc.date.created2018-04-24
dc.date.issued2018-04-24
dc.format.extent80-82
dc.format.pages3
dc.identifier.citationВішка І. С. Проблеми економічної нестабільності у безпеці, наслідки та шляхи їх вирішення на прикладі малого підприємництва / І. С. Вішка // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 24–25 квітня 2018 р., Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 80–82. — (Управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання).
dc.identifier.citationenVishka I. S. Problemy ekonomichnoi nestabilnosti u bezpetsi, naslidky ta shliakhy yikh vyrishennia na prykladi maloho pidpryiemnytstva / I. S. Vishka // Upravlinnia ekonomichnymy protsesamy na makro- i mikrorivni: problemy ta perspektyvy vyrishennia : materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii molodykh uchenykh, 24–25 kvitnia 2018 y., Lviv. — Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 80–82. — (Upravlinnia operatsiinoiu, investytsiinoiu ta finansovoiu diialnistiu subiektiv hospodariuvannia).
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46217
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofМатеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених "Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення", 2018
dc.relation.references1. Лихолат СМ Оподаткування малого бізнесу: проблеми та шляхи їх вирішення Електронний ресурс // Режим доступу: https://cyberleninka.ru/.../opodatkuvannya-malogobiznesu.
dc.relation.references2. Мазур A.B. Економічна безпека держави: погляд крізь призму митного контролю. Lexportus № 2 2016 // Електронний ресурс // Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/6748/Mazur_lexportus2-16.pdf?sequence=1
dc.relation.references3. Організаційно-економічна безпека підприємницької діяльності регіону // Електронний ресурс // Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/monitor/April/2.htm .
dc.relation.references4. Черкасова С. О. Формування організаційно-економічного механізму управління процесом зміцнення економічної безпеки промислових підприємств / С. О. Черкасова // Економіка: реалії часу. - 2013. - №2. - С. 22-27.
dc.relation.references5. Яремко І. І. Економічна безпека як складова національної безпеки держави / І. І. Яремко // Інтегроване стратегічне управління: проблеми адміністрування, економічної безпеки та проектної діяльності : тези доповідей першої міжвузівської науково-практичної конференції, 24–26 квітня 2013 року, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 74–75.
dc.relation.referencesen1. Lykholat SM Opodatkuvannia maloho biznesu: problemy ta shliakhy yikh vyrishennia Elektronnyi resurs, Access mode: https://cyberleninka.ru/.../opodatkuvannya-malogobiznesu.
dc.relation.referencesen2. Mazur A.B. Ekonomichna bezpeka derzhavy: pohliad kriz pryzmu mytnoho kontroliu. Lexportus No 2 2016, Elektronnyi resurs, Access mode: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/6748/Mazur_lexportus2-16.pdf?sequence=1
dc.relation.referencesen3. Orhanizatsiino-ekonomichna bezpeka pidpryiemnytskoi diialnosti rehionu, Elektronnyi resurs, Access mode: http://old.niss.gov.ua/monitor/April/2.htm .
dc.relation.referencesen4. Cherkasova S. O. Formuvannia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnia protsesom zmitsnennia ekonomichnoi bezpeky promyslovykh pidpryiemstv, S. O. Cherkasova, Ekonomika: realii chasu, 2013, No 2, P. 22-27.
dc.relation.referencesen5. Yaremko I. I. Ekonomichna bezpeka yak skladova natsionalnoi bezpeky derzhavy, I. I. Yaremko, Intehrovane stratehichne upravlinnia: problemy administruvannia, ekonomichnoi bezpeky ta proektnoi diialnosti : tezy dopovidei pershoi mizhvuzivskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 24–26 kvitnia 2013 roku, Lviv, Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika", Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2013, P. 74–75.
dc.relation.urihttps://cyberleninka.ru/.../opodatkuvannya-malogobiznesu
dc.relation.urihttp://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/6748/Mazur_lexportus2-16.pdf?sequence=1
dc.relation.urihttp://old.niss.gov.ua/monitor/April/2.htm
dc.rights.holder© Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
dc.titleПроблеми економічної нестабільності у безпеці, наслідки та шляхи їх вирішення на прикладі малого підприємництва
dc.typeConference Abstract

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2018_Vishka_I_S-Problemy_ekonomichnoi_nestabilnosti_80-82.pdf
Size:
318.98 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2018_Vishka_I_S-Problemy_ekonomichnoi_nestabilnosti_80-82__COVER.png
Size:
554.45 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.94 KB
Format:
Plain Text
Description: