Механізми адміністративно-правового регулювання забезпечення екологічної безпеки: інструментальна основа

Date

2020-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Стаття присвячена дослідженню інструментальної основи механізму адміністративно-правового регулювання забезпечення екологічної безпеки, що є частиною загального правового механізму, метою якого є екологічна безпека. Зазначено, що механізм забезпечення екологічної безпеки є складним комплексним утворенням, що включає сукупність організаційних, економічних і правових засобів. Інструментальну основу механізму адміністративно-правового регулювання забезпечення екологічної безпеки в Україні складають відповідні методи та форми. Проаналізовано теоретичні підходи до класифікації методів і форм у сфері, що досліджується. Розглянуто контрольно-наглядові інструменти (державний контроль і нагляд використання, охорони та відтворення природних ресурсів, моніторинг навколишнього середовища, нормативи, ліміти, правила, інструкції, регламенти) адміністративно-правового регулювання забезпечення екологічної безпеки, заходи превенції та профілактики адміністративних правопорушень в екологічній сфері. Надано пропозиції щодо підвищення ефективності механізму адміністративно-правового регулювання забезпечення екологічної безпеки.
The article is devoted to the study of the instrumental basis of the mechanism of administrative and legal regulation of environmental security, which is part of the general legal mechanism whose purpose is environmental safety. It is stated that the mechanism of ensuring environmental safety is a complex complex entity that includes a set of organizational, economic and legal means. Appropriate methods and forms are the instrumental basis of the mechanism of administrative and legal regulation of ensuring environmental safety in Ukraine. Theoretical approaches to the classification of methods and forms in the investigated field are analyzed. Control and supervisory tools (state control and supervision of use, protection and reproduction of natural resources, environmental monitoring, norms, limits, rules, instructions, regulations) of administrative and legal regulation of environmental safety, prevention measures and prevention of administrative offenses in the environmental sphere are considered. Suggestions are made to increase the effectiveness of the mechanism of administrative and legal regulation of environmental security. Scientific problems of legal support of ecological safety in research activity were given attention by Ukrainian scientists: V. B. Averyanov, O. M. Bandurka, Y. P. Bytyak, Y. V. Dubko, A. S Evstigneev, T. O. Kolomoets, V. V. Konoplyov, V. V. Kostitsky, S. O. Kuznichenko, O. I. Nikitenko, G. S. Polishchuk and others. At the same time, the adaptation of national legislation to the requirements of the European Union shows that some of the problematic issues of the topic have not been addressed. The purpose of the article is the instrumental basis of the mechanism of administrative and legal regulation of ensuring environmental safety.

Description

Keywords

екологічна безпека, забезпечення екологічної безпеки, адміністративно-правовий механізм, мета, методи, форми, ecological safety, ensuring ecological safety, administrative and legal mechanism, purpose, methods, forms

Citation

Сірант М. Механізми адміністративно-правового регулювання забезпечення екологічної безпеки: інструментальна основа / Мирослава Сірант // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 3 (27). — С. 158–165.