Інтеграція міжнародних стандартів управління якістю у загальну систему документообігу вищого навчального закладу

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Київський національний університет будівництва і архітектури

Abstract

Досліджено використання міжнародних стандартів системи управління якістю у вищому навчальному закладі. З'ясовано, що ефективна діяльність університету з надання освітніх послуг проходить через запровадження стандартів якості ISO 9001, які дають можливість забезпечити якість вищої освіти і дозволяють удосконалювати діяльність ВНЗ, систематизувати процеси ВНЗ, які впливають на якість підготовки випускників та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Показано взаємозалежність якості організації освітнього процесу та використання інформаційних технологій у всіх видах діяльності ВНЗ. Розглянуто інформаційно-документні потоки з погляду вимог до документації системи якості. Підкреслено, що для досягнення цілей у сфері якості освіти потрібна оцінка можливостей використання існуючих інформаційних систем (ІС). Також у статті представлено аналіз використання даних та функціональності ІС Національного університету «Львівська політехніка» у процесі розроблення системи управління якістю. Розглянуто використання інформаційних систем, які дозволяють упорядкувати та стандартизувати освітній процес, а також доведено, що постійне покращення якості освіти досягається за рахунок періодичного аналізу даних ІС та прийняття зважених управлінських рішень. In this paper the authors have investigated the use of international standards of quality management system in higher educational institutions. It has been found that the effective work of a university, in order to provide educational services, depends on the implementation of quality standards ISO 9001, which enable to ensure the necessary quality of higher education and can improve the activity of higher educational institutions and systematize their processes, which affect the quality of graduates training and professional development of research and teaching staff. In addition, The quality of the organization of educational process is enhanced through the use of information technology in all kinds of higher educational institution’s activities. Determined that it is appropriate to review information document flow requirements in terms of documentation quality system. Therefore, it is also necessary to consider the document-information flows in terms of requirements for quality system documentation. The paper analyzes data usage and functionality of IS at Lviv Polytechnic National University in the process of development of quality management system. The continuous improvement of the quality of education is achieved by periodic analysis of data of information systems and management decisions based on facts.

Description

Keywords

система управління якістю, стандарти ISO 900, освітні послуги, документування процесів, інформаційні системи, quality management system ISO 9001, educational services, documentation of processes, office suite OpenOffice.org, higher educational institutions, information systems

Citation

Інтеграція міжнародних стандартів управління якістю у загальну систему документообігу вищого навчального закладу / Ж. В. Мина, У. Б. Ярка, О. П. Пелещишин, Т. М. Білущак // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 25. – С. 144–150. – Бібліографія: 10 назв.