Шляхи підвищення ефективності технології синтезу поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ЕК-1 та Acinetobacter calcoaceticus K-4

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Показано можливість інтенсифікації синтезу поверхнево-активних речовин (ПАР) Rhodococcus erythropolis ЕК-1 та Acinetobacter calcoaceticus К-4 на моно- та змішаних субстратах. Показники синтезу ПАР R. erythropolis ЕК-1 на суміші енергетично нерівноцінних субстратів були у 1,5–2 рази, а для A. calcoaceticus К-4 – у 1,2–4 вищими порівняно з моносубстратами. Одночасне внесення екзогенних попередників біосинтезу (фумарату та цитрату) у оптимальних концентраціях у кінці експоненційної фази ростуштамів К-4 та ЕК-1 супроводжується підвищенням кількості синтезованих ПАР на 195 % та до 100 % відповідно у порівнянні із показниками синтезу без органічних кислот. Показано доцільність заміни цитрату натрію у середовищі культивування R. erythropolis ЕК-1 на лимонну кислоту з наступним періодичним підкисленням нею культуральної рідини для підтримання рН на оптимальному для синтезу ПАР рівні, що супроводжувалося підвищенням умовної концентрації ПАР на 30 % порівняно з аналогічним процесом без регуляції рН. Внесення у середовище 0,01–0,5 мМ Cu2+ в експоненційній фазі росту штаму ЕК-1 супроводжувалось підвищенням синтезу ПАР на 36 %, а для штаму К-4 на 300–600 % лише у разі використання інокуляту, вирощеного на середовищі без Сu2+. За наявності у середовищі 0,1–0,5 мМ Cd2+ і Pb2+ умовна концентрація ПАР A. сalcoaceticus К-4 збільшувалася на 100– 360% порівняно з культивуванням на середовищі без металу.

Description

Keywords

поверхнево-активні речовини, інтенсифікація синтезу, попередники біосинтезу, змішані субстрати, токсичні метали

Citation

Шляхи підвищення ефективності технології синтезу поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ЕК-1 та Acinetobacter calcoaceticus K-4 / Марія Шулякова, Анастасія Конон, Анна Софілканич, Ірина Квятківська, Тетяна Пирог // Хімія та хімічні технології : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених CCT-2011, 24–26 листопада 2011 року, Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 112–115. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліографія: 10 назв.