Математична модель газодинамічної підсистеми перетворювачів температури газових потоків

No Thumbnail Available
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет “Львівська політехніка”
Abstract
Запропоновано перетворення інформативного сигналу у перетворювачах температури газових потоків подавати у вигляді елементарних ланок зі своїми математичними моделями. Розглянуто особливості математичної моделі гідродинамічної підсистеми. Предложено преобразование информативного сигнала в преобразователях температуры газовых потоков представлять в виде элементарных звеньев со своими математическими моделями Рассмотрено особенности математической модели гидродинамической подсистемы. Process of transformation of an informative signal in converters of temperature of gas streams is offered to represent as elementary parts with the mathematical models. It is considered features of mathematical model of a hydrodynamical subsystem.
Description
Keywords
Citation
Фединець В. Математична модель газодинамічної підсистеми перетворювачів температури газових потоків. / В. Фединець // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник Вип. 68 / Національний університет "Львівська політехніка" ; відп. ред. Б. І. Стадник. - Л. : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. - С. 108-110.