Оптимальне розташування вирівнювальної пластини в конструкції дифузора для підвищення тискових та витратних характеристик вентиляційних систем

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено нагнітальний потік та його вирівнювання в елементах вентиляційної системи, розташованих безпосередньо за радіальним вентилятором. Ефективність роботи вентиляційної системи залежить від аеродинамічного вдосконалення її складових, особливо розміщених безпосередньо за радіальним вентилятором. Увагу приділено удосконаленню способу підвищення енергоефективності вентиляційних систем вирівнюванням нагнітального потоку радіального вентилятора за змінних режимів його роботи. В статті експериментальними дослідженнями визначено оптимальне розташування вирівнювальної пластини в конструкції дифузора для підвищення тискових та витратних характеристик вентиляційних систем залежно від відстані розташування вирівнювальної пластини з боку обгортки вентилятора та заглиблення пластини у вихідний патрубок корпусу вентилятора збільшенням її відносної довжини. Результати досліджень можна використовувати для підвищення енергоефективності вентиляційних систем з радіальними вентиляторами. Запропоновано ефективний засіб підвищення витрати та тиску у вентиляційних системах конструкційним вдосконаленням їх елементів, розташованих після нагнітального патрубка радіального вентилятора. Отримано залежності впливу розташування вирівнювальної пластини в дифузорі, прикріпленому безпосередньо до радіального вентилятора, на зміну аеродинамічних характеристик вентиляційної системи. At work investigates the incoming flow and its alignment to the ventilation system elements, located directly outside a radial fan. The efficiency of the ventilation system depends on the improvement of its aerodynamic components. Of great importance are placed the elements directly outside a radial fan. The attention paid to the improvement in work mode energy efficiency of ventilation systems alignment the incoming flow of radial fan the variable modes of its work. In the article experimental studies determined the optimal location of the line-up plate in the design of the diffuser to improve the characteristics of pressure and supplies ventilation systems. These studies carried out depending on the distance from the location of line-up plate side wraps fan and hollow plate in the fan casing outlet, increasing its relative length. The research results can be used to improve the energy efficiency of ventilation systems with radial fans. An effective means of improving the performance of air and pressure in ventilation systems, improving their structural elements situated after the discharge pipe radial fan. The dependencies impact location leveling plate in the diffuser attached directly to the radial fan to change the aerodynamic characteristics of the ventilation system.

Description

Keywords

радіальний вентилятор, вирівнювальна пластина, гнучка вставка, несиметричний дифузор, вентиляційна система, тиск, повітропродуктивність, the radial ventilator, line-up plate, flexible connector, asymmetric diffuser, ventilation system, pressure, air productivity

Citation

Оптимальне розташування вирівнювальної пластини в конструкції дифузора для підвищення тискових та витратних характеристик вентиляційних систем / Б. І. Гулай, Х. В. Миронюк, О. В. Омельчук, В. Б. Шепітчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва. – 2016. – № 844. – С. 71–75. – Бібліографія: 4 назви.