Попередні результати апробації темпера турного репера на базі IN-GA-SN евтектики

No Thumbnail Available

Date

2003

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Подано попередні результати дослідження температурного репера з використанням процесу плавлення сплаву евтектичної концентрації системи In-Ga-Sn. Показано можливість застосування цього розтану як робочої речовини репера. Продемонстровано доцільність застосування методики попередньої обробки розплаву перед кристшйзацією зовнішніми імпульсними впливами для покращання температурно-часової стабільності полички плавлення. Представлены предварительные результаты исследования температурного репера, использующего процесс плавления сплава эвтектической концентрации системы In-Ga-Sn. Показано возможность использования этого расплава в качестве рабочего вещества. Продемонстрировано целесообразность использования методики предварительной импульсной обработки расплава перед кристтлизацией для улучшения температурно-временной стабильности полочки кристшишзации. The preliminary results of investigation of a iow-temperature reference point are submitted. He will use melting process of an eutectic concentration alloy of In-Ga-Sn system. The possibility of using of this alloy for making a temperature reference point is demonstrated. The expediency of usage of a preliminary vihro-treatment procedure of a melt before crystallization for improving stability of a crystallization plateau is demonstrated.

Description

Keywords

Citation

Прохоренко С. Попередні результати апробації темпера турного репера на базі IN-GA-SN евтектики / С. Прохоренко, Б. Стадник, Я. Войтурський // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівської політехніка», 2003. – Випуск 63. – C. 28–30. – Бібліографія: 2 назви.