Довгостроковий прогноз зсувної активності на території правобережжя Київського водосховища

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено зсувні процеси на території правобережжя Дніпра у межах Київського водосховища. На основі врахування комплексного впливу метеорологічних, геофізичних, гідрогеологічних та гідрологічних чинників виконано довгострокове прогнозування розвитку зсувних процесів у часі до 2020 року. Статья посвящена исследованию оползневых процессов на территории правобережья Днепра в пределах Киевского водохранилища. На основе учета комплексного влияния метеорологических,геофизических, гидрогеологических, гидрологических факторов развития оползневых процессов во времени осуществлено долгосрочное временное прогнозирование до 2020 года. The article is devoted to the investigations of the landslide processes on the righ t bank of Dnipro within Kyiv reservoir. The long-term temporal prediction of landslides to 2020 based on consideration of the complex influence of meteorological, geophysi cal, geological and hydrological fact ors of landslides development in the time have been done.

Description

Keywords

зсуви, правобережжя Київського водосховища, часові фактори, автокореляція, прогноз, екстраполяція, оползни, правобережье Киевского водохранилища, временные факторы, авто-корреляция, прогноз, экстраполяция, landslides, right bank of Kiev reservoir, temp oral factors, autocorrelation, prediction, extrapolation

Citation

Довгостроковий прогноз зсувної активності на території правобережжя Київського водосховища / Е. Д. Кузьменко, І. В. Чепурний, О. О. Нікіташ, Л. В. Штогрин // Геодинаміка. – 2012. – № 1 (12). – С. 93–102. – Бібліографія.