Технологічні особливості застосування міні кранів у практиці будівництва

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано особливості застосування малогабаритної стрілової техніки в сучасних умовах зведення будівель та споруд. Проаналізовано технічні та геометричні характеристики мінікранів типу “павук” відомих світових виробників. Теоретичні дослідження показали характер зміни максимальної і мінімальної вантажопідйомності мінікранів при зростанні вантажного моменту, вплив маси крана на максимальну глибину подачі елементів та вантажопідйомність. Показано, що мінікрани типу “павук” можна ефективно використовувати для зведення фундаментів у громадсько-житловому будівництві, під час облаштування стрічкових та стовпчастих фундаментів у складеному та монолітному варіантах. Виділено основні розмірні групи мінікранів за вантажопідйомністю відповідно до чинних стандартів. Використовуючи мінікрани, можна створити додаткові механізовані робочі місця та виконувати роботи в умовах щільної міської забудови, де класичні великогабаритні крани не застосовують через їхню геометричні характеристики. In the article are conducted analysis of feature of application a small jib machinery in the modern conditions of construction a buildings and structures. Analyzed the technical and geometrical characteristics of mini-cranes of type “spider”of known global manufacturers.Theoretical research showed character changes the maximum and minimum capacity mini cranes when load moment increases, mass effect of crane on the maximum depth capacity and serving elements. Proved that the mini-cranes type “spider” may be effectively used in the process of construction of foundations in civil building and housing while placing tape and columnar foundations in monolithic and prefabricated versions. We can determine the main dimension of mini cranes by carrying capacity according to current standards. Using of mini cranes in construction can solve the problem associated with the creation of additional mechanized jobs and execution of works within a dense urban areas where classical large cranes couldn’t find application because of their geometrical characteristics. Posted used for scientific sources in the course of theoretical analysis.

Description

Keywords

мінікрани, кран типу “павук”, вантажопереносні крани, максимальна вантажопідйомність, мінімальна вантажопідйомність, маса крана, вантажний момент, максимальний виліт стріли, максимальна висота підіймання, розмірна група мінікрана, mini-caranes, cranes of type “spider”, maximal carrying capacity, minimum carrying capacity, mass of cranes, load moment, maximum radius, maximum lifting height, size group mini crane

Citation

Мудрий І. Б. Технологічні особливості застосування міні кранів у практиці будівництва / І. Б. Мудрий // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва. – 2016. – № 844. – С. 152–157. – Бібліографія: 9 назв.