Теплова ефективність комбінованої геліосистеми в режимі протоку за південно-східного та південно-західного напрямку орієнтації

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Сонячна радіація – це невичерпне джерело відновлюваної енергії. Використання сонячної енергії є достатньо перспективним для поліпшення екологічної ситуації, зниження витрат органічного палива, а також для забезпечення побутових та технологічних потреб. Cонячні установки часто відрізняються складністю конструкції або низьким коефіцієнтом використання корисної площі, потребують складних електромеханічних систем та механізмів наведення. В статті звернуто увагу на актуальні питання сьогодення, зокрема крім пошуку альтернативних традиційному паливу джерел енергії, це інтегрування існуючих сонячних установок в простіші конструкції, при цьому не лише не втрачаючи набутого коефіцієнта корисної дії, але й підвищуючи його. Для вирішення цієї проблеми в праці запропоновано використовувати геліосистему, особливістю якої є те, що абсорбер в сонячному колекторі виконано гофрованим та з покрівельного матеріалу. Наведено результати досліджень температури теплоносія, динаміку питомої миттєвої теплової потужності сонячного колектора. Описано результати дослідження ефективності використання комбінованої геліосистеми за умов південно-західної та південно-східної орієнтації відносно горизонту на території України. Проаналізовано використання сонячної енергії запропонованою експериментальною геліосистемою. Результати дослідження можна використати під час проектування та вибору місця розташування систем сонячного теплопостачання на території України. Solar radiation - is an inexhaustible source of renewable energy. Using solar energy is sufficiently promising to improve the environmental situation, reducing of consumption of fossil fuels, as well as for household and technological needs. Solar installations often are different design complexity or low rate of use of floor space, require complex electromechanical systems and mechanisms guidance. In addition to finding alternative energy sources, as opposed to traditional fuel. The article referred to the current issues is the integration of existing solar installations in simpler design. It can be only without losing the existing efficiency, but at the same time raising it. To resolve this issue in the work proposed to use solar collector, in which the absorber in the solar collector is made of corrugated and roofing material. The article presents the results of research the temperature of heat carrier, instantaneous dynamics specific heat power of the solar collector. The article describes the results of a study efficiency of combined solar on the south-western and south-eastern orientation relative to the horizon in Ukraine. In the article the proposed solar energy experimental solar combined. Results of the study can be used in the design and choice of location of solar heat in Ukraine.

Description

Keywords

сонячна енергія, комбінована геліосистема, інтенсивність потоку сонячної енергії, питома миттєва теплова потужність, південно-східна орієнтація, південно-західна орієнтація, solar energy, solar combined, intensity of the flux of solar energy, the proportion instantaneous thermal power, south-east orientation, south-west orientation

Citation

Шаповал С. П. Теплова ефективність комбінованої геліосистеми в режимі протоку за південно-східного та південно-західного напрямку орієнтації / С. П. Шаповал // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва. – 2016. – № 844. – С. 228–231. – Бібліографія: 5 назв.