Спосіб визначення інтегральної нелінійності характеристики перетворення аналого-цифрових перетворювачів

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Запропоновано метод визначення інтегральної нелінійності характеристики перетворення (ХП) аналого- цифрових перетворювачів (АЦП), який використовує програмне опрацювання результатів аналого-цифрового перетворення спадів напруг на послідовно увімкнених резисторах подільника напруги, підімкненого до джерела взірцевої напруги АЦП, що забезпечує високу точність визначення значення інтегральної нелінійності ХП АЦП у точках діапазону, сформованих подільником напруги. Запропонований метод може використовуватися для формування поправки результату аналого-цифрового перетворення в інформаційно-вимірювальних системах. Предложено метод определения интегральной нелинейности характеристики преобразования (ХП) аналого-цифровых преобразователей (АЦП), который использует программную обработку результатов аналого-цифрового преобразования падений напряжения на последовательно соединенных резисторах делителя напряжения, подключенного к источнику опорного напряжения АЦП, что обеспечивает высокую точность определения интегральной нелинейности ХП АЦП в точках диапазона измерения, сформированных делителем напряжения. Предложенный метод может использоваться для формирования поправки результатов аналого-цифрового преобразования в информационно-измерительных системах. There is proposed method of integral nonlinearity of conversion characteristic (CC) of analog to digital converters (ADC) identification in this paper. Proposed method uses software processing of results of analog to digital conversion of voltages of connected in series with resistors of resistive voltage divider, which is connected to reference voltage of ADC. It provides high precision of integral nonlinearity identification of ADC’s CC in the points generated by voltage divider. Proposed method could be applied for conversion result correction in precision measurement systems.

Description

Keywords

Citation

Кочан Р. Спосіб визначення інтегральної нелінійності характеристики перетворення аналого-цифрових перетворювачів / Кочан Роман, Кочан Орест // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – Випуск 68. – С. 55–59. – Бібліографія: 8 назв.