Роль заборонених предметів у механізмі вчинення злочинів у місцях позбавлення волі

dc.citation.conferenceІХ Всеукраїнська науково-практична конференція "Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави"
dc.citation.epage199
dc.citation.journalTitleЗахист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції
dc.citation.spage198
dc.contributor.affiliationДепартамент організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції
dc.contributor.affiliationМЕГУ ім. академіка Степана Дем’янчука
dc.contributor.authorСавченко, Андрій
dc.contributor.authorМахніцька, К. Г.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.coverage.temporal30 травня 2020 року, Львів
dc.date.accessioned2020-09-17T12:22:32Z
dc.date.available2020-09-17T12:22:32Z
dc.date.created2020-05-30
dc.date.issued2020-05-30
dc.format.extent198-199
dc.format.pages2
dc.identifier.citationСавченко А. Роль заборонених предметів у механізмі вчинення злочинів у місцях позбавлення волі / Андрій Савченко, К. Г. Махніцька // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 травня 2020 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — С. 198–199. — (Кримінально-правові аспекти захисту прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави).
dc.identifier.citationenSavchenko A. Rol zaboronenykh predmetiv u mekhanizmi vchynennia zlochyniv u mistsiakh pozbavlennia voli / Andrii Savchenko, K. H. Makhnitska // Zakhyst prav i svobod liudyny ta hromadianyna v umovakh formuvannia pravovoi derzhavy : zbirnyk tez IKh Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 30 travnia 2020 roku, Lviv. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — P. 198–199. — (Crimeainalno-pravovi aspekty zakhystu prav i svobod liudyny ta hromadianyna v umovakh formuvannia pravovoi derzhavy).
dc.identifier.isbn978-966-941-476-2
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/53821
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofЗахист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2020
dc.relation.references1. Колб О. Г. Установа виконання покарань як суб’єкт запобігання злочинам : дис… докт. юрид. наук : 12.00.08. Київ : Національна академія внутрішніх справ України, 2007. 513 с.
dc.relation.references2. Оперативно-служебная деятельность учреждений уголовно-исправительной системы МВД Украины: Информ. бюллетень. Киев: ГУИН МВД Украины, 1993. № 4. 46 с.
dc.relation.references3. Оперативно-службова та виробничо-господарська діяльність органів і установ виконання покарань України у 1999 році: Інформ. бюлетень. Київ: ДДУПВП, 2000. № 4. 84 с.
dc.relation.references4. Про діяльність підрозділів охорони, нагляду і безпеки кримінально-виконавчих установ у 2011 році : Інформ. бюлетень. Київ: ДПтС України, 2011. 69 с.
dc.relation.references5. Про діяльність підрозділів охорони, нагляду і безпеки кримінально-виконавчих установ у 2015 році. Київ: ДПтС України, 2016. 44 с.
dc.relation.references6. Про стан правопорядку, ізоляції та нагляду, діяльність підрозділів охорони, пожежної безпеки та воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби України у 2016 році : Інформаційний бюлетень. Київ: Департамент ДКВС Міністерства юстиції України, 2017. 34с.
dc.relation.referencesen1. Kolb O. H. Ustanova vykonannia pokaran yak subiekt zapobihannia zlochynam : dys… dokt. yuryd. nauk : 12.00.08. Kyiv : Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav Ukrainy, 2007. 513 p.
dc.relation.referencesen2. Operativno-sluzhebnaia deiatelnost uchrezhdenii uholovno-ispravitelnoi sistemy MVD Ukrainy: Inform. biulleten. Kiev: HUIN MVD Ukrainy, 1993. No 4. 46 p.
dc.relation.referencesen3. Operatyvno-sluzhbova ta vyrobnycho-hospodarska diialnist orhaniv i ustanov vykonannia pokaran Ukrainy u 1999 rotsi: Inform. biuleten. Kyiv: DDUPVP, 2000. No 4. 84 p.
dc.relation.referencesen4. Pro diialnist pidrozdiliv okhorony, nahliadu i bezpeky kryminalno-vykonavchykh ustanov u 2011 rotsi : Inform. biuleten. Kyiv: DPtS Ukrainy, 2011. 69 p.
dc.relation.referencesen5. Pro diialnist pidrozdiliv okhorony, nahliadu i bezpeky kryminalno-vykonavchykh ustanov u 2015 rotsi. Kyiv: DPtS Ukrainy, 2016. 44 p.
dc.relation.referencesen6. Pro stan pravoporiadku, izoliatsii ta nahliadu, diialnist pidrozdiliv okhorony, pozhezhnoi bezpeky ta voienizovanykh formuvan Derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy u 2016 rotsi : Informatsiinyi biuleten. Kyiv: Departament DKVS Ministerstva yustytsii Ukrainy, 2017. 34p.
dc.titleРоль заборонених предметів у механізмі вчинення злочинів у місцях позбавлення волі
dc.typeConference Abstract

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2020_Savchenko_A-Rol_zaboronenykh_predmetiv_198-199.pdf
Size:
248.2 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2020_Savchenko_A-Rol_zaboronenykh_predmetiv_198-199__COVER.png
Size:
518.26 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.98 KB
Format:
Plain Text
Description: