Динамічність оптимального термічного опору стін будинків

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Наведено результати математичного обгрунтування економічно доцільного термічного опору стіни будинку за умови зміни вартості теплової енергії та утеплення на перспективу. Порівняно техніко-економічні показники утеплення зовнішніх стін при різних характеристиках огороджувальних конструкцій. Мета роботи – проаналізувати техніко-економічні чинники, які визначають економічну доцільність утеплення зовнішніх стін за умови зміни вартості теплової енергії та утеплення на перспективу. Наведено розподіл вартості окремих складових утеплення фасаду будинку теплоізоляційними матеріалами. Визначено залежність різних фінансових затрат від товщини ізоляції за умови зміни вартості теплової енергії та утеплення на перспективу. Встановлено, що оптимальним теплоізоляційним матеріалом із 5 розглянутих при заданих вихідних даних є пінополістирол; на 15-річну перспективу оптимальний термічний опір зростає майже у 1,4 разу; існує об’єктивна необхідність періодичного перегляду величини Rопт та її законодавчого затвердження, оскільки вона має властивість динамічності. In this paper the results of mathematical provement of economical optimal thermal resistance of a building wall are presented at condition of both heat energy and thermal renewal cost change on future. There are presented comparation of technical and economical indexes at external walls renewal at the different characteristics of enclosure constructions. Purpose is to analyze the technical and economic factors that determine economic feasibility insulation of external walls subject to changes in the cost of heat and renewal in future. An allocation of individual components cost of the building facade insulation by insulating materials is presented. The dependence of different financial costs on the thickness of the insulation provided changes in the cost of heat and renewal in future is determinated. It is determinated that the best insulation material from five considered for a given output data is polystyrene; 15-year term optimal thermal resistance increases almost 1.4 times; there is an objective need for periodic revision Ropt value and its legal approval, because it has a dynamic property.

Description

Keywords

термореновація, теплова ізоляція, опір теплопередачі, теплова енергія, термін окупності, renewal, thermal isolation, resistance of heat transfer, thermal energy, pay back time

Citation

Динамічність оптимального термічного опору стін будинків / Ю. С. Юркевич, О. М. Довбуш, С. П. Шаповал, Л. Вороняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва. – 2016. – № 844. – С. 237–242. – Бібліографія: 15 назв