Деякі способи обчислення сингулярних інтегралів типу коші, необхідних для діагностики струмопровідних матеріалів

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Запропоновано ефективні способи обчислення сингулярних інтегралів типу Коші. Перший спосіб полягає у використанні стандартних числових методів для обчислення цих інтегралів з обходом особливості у них. Другий спосіб полягає у заміні функції j(z) відрізком ряду Тейлора. Наведено методику обчислення відповідних сингулярних інтегралів. Для натуральних степенів x отримано точні формули. Предложены эффективные способы вычисления сингулярных интегралов типа Коши. Первый способ заключается в использовании стандартных численных методов для вычисления этих интегралов с обходом особенности в них. Второй способ заключается в замене функции j(z) отрезком ряда Тейлора. Приведена методика вычисления соответствующих сингулярных интегралов. Для натуральных степеней x получены точные формулы. The paper deals with a effective methods of calculation of singular Cauchy type integrals. The first method consists in the use of standard numeral methods for the calculation of these integrals with the round of feature at them. The second method consists in replacement of function j(z) by the segment of Tailor row. The method of calculation of the proper singular integrals is resulted. For natural degrees of x exact formulas are got.

Description

Keywords

Citation

Кутень А. Деякі способи обчислення сингулярних інтегралів типу коші, необхідних для діагностики струмопровідних матеріалів / Кутень Андрій, Обшта Анатолій, Стащук Микола // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – Випуск 68. – С. 169–174. – Бібліографія: 13 назв.