Основи космічної геодезії. Лабораторний практикум

No Thumbnail Available

Date

2002

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Чернігівський державний інститут економіки і управління

Abstract

Для рішення задач космічної геодезії застосовується велика кількість різних систем координат і часу. Вісь OZ, як правило, буває направлена по осі обертання Землі або їй паралельна. Осі OX і OY при цьому розташовуються в площині екватора або паралельно їй. Слід звернути увагу на те, що геоцентричними координатами (широтою і довготою) в сфероідній геодезії називають координати, віднесені до центру референц-еліпсоїда, а в космічній геодезії – до центру мас Землі, які не співпадають. Нижче приведені формули зв’язку основних систем координат

Description

Використовуючи координати пунктів A, B, C, D, визначених за системою GPS і маючи результати кутових спостережень на пунктах 1, 2, 5, 6, визначаються робочі координати пунктів 1, 2, 3, 4, 5, 6 і контрольні координати пунктів C і D.

Keywords

космічна геодезія, координати геодезичні, координати просторові прямокутні, квазігеоцентричні координати штучного супутника Землі, синхронні фотографічні спостереження, зрівноваження супутникової тріангуляції

Citation

Літнарович Р. М. Основи космічної геодезії : лабораторний практикум для студентів очної та заочної форм навчання по спец. 7.070904 " Землевпорядкування та кадастр" / Р. М. Літнарович, М. І. Кравцов. - 2-е видання, виправлене і доповнене. - Чернігів : ДІЕіУ, 2004. - 90 с.