Превентивне обслуговування обладнання за допомогою пошуку вузьких місць на підприємствах

Abstract

Description

Keywords

Citation

Білик А. І. Превентивне обслуговування обладнання за допомогою пошуку вузьких місць на підприємствах / А. І. Білик, В. Л. Кришовський, Д. Л. Пирогов // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 24–25 квітня 2018 р., Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 73–74. — (Управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання).