Електрохімічні властивості допінгованої літієм марганцевої шпінелі Li1, 05Мn 95O4, отриманої твердофазним синтезом

No Thumbnail Available

Date

2004

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Допінговану літієм марганцеву шпінель складу Li1.05Mn.1.95O4 синтезовано методом твердофазного синтезу при температурі 775°С. Електрохімічні властивості шпінельної фази Li1.05Mn.1.95O4 досліджено з метою використання її додатним електродом в літій-іонних батареях. Ьг1>05Ми1>9504-електрод показав добру оборотність процесів інтеркаляції-деінтеркаляції іонів літію Ьг+ в області високих напруг 3,7-4,0 В порівняно з Ьг/Ьг+, що відповідає розрядній енергії ~ 390 мВтгод/г. Визначені кінетичні параметри процесів інтеркаляції-деінтеркаляції іонів літію показують близькі значення до відомих з літератури для стехіометричної шпінельної фази Ьгі,оМп2,о04. Одержані електрохімічні характеристики Ьгі,обМпі,95О4 в ЇМ розчині ЬгСЮ4 у пропіленкарбонаті роблять цю марганцеву шпінель цікавою для використання як додатний електрод в літій-іонних батареях. Li-doped Mn-spinel of structure Li1.05Mn1.g5O4 was obtained by the method of solid state synthesis at the temperature 775°C. Electrochemical properties of spinel phase Li1.05Mn1.g5O4 were investigated with the purpose of use as positive electrode in Li-ion sells. Li1.05Mn1.g5O4 - electrode shows good convertibility of Li-ion intercalate-deintercalate processes in the high voltage range 3.7-4.0 V relativly Li/Li+ that corresponds discharge energy ~ 390 mVh/g. Determined kinetic parameters of Li-ion intercalate-deintercalate processes shows close values to known one from literature for stoichiometric spinel phase LiiMn2O4. The obtained electrochemical characteristic of Li1.05Mn1.95O4 in 1M solution of LiClO4 in propilencarbonate makes this Mn-spinel interesting for use as positive electrode in Li-ion sells.

Description

Keywords

марганцева шпінель, літій-іонні батареї, імпедансна спектроскопія, кінетичні параметри, процеси інтеркаляції-деінтеркаляції, manganese spinel, Li-ion sells, impedance spectroscopy, kinetic parameters, intercalate-deintercalate processes

Citation

Електрохімічні властивості допінгованої літієм марганцевої шпінел Li1, 05Мn 95O4, отриманої твердофазним синтезом / Б. Бахматюк, І. Григорчак, М. Матвіїв, А. Підлужна, В. Фоменко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2004. – № 518 : Фізико-математичні науки. – С. 76–79. – Бібліографія: 11 назв.