Innovative method of nitrification and denitrification on the example of wastewater treatment plant of Kolomyia

No Thumbnail Available

Date

2021-11-11

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Велика кількість каналізаційних очисних споруд України стикається з незадовільною роботою споруд біологічного очищення стічних вод. Основним заходом щодо підвищення якості очищення на очисних спорудах є переведення їх на технології видалення азоту і фосфору. В Україні відсутні сертифіковані схеми видалення біогенних елементів. На прикладі очисних споруд м. Коломия Івано-Франківської обл. показано один з варіантів вирішення цієї проблеми. Комунальні стічні води м. Коломиї за ступенем забрудненості за БСК20 і завислим речовинам належать до низькоконцентрованих. На основі аналізу наявних у світовій практиці технологічних схем нітри-, денітрифікації, вітчизняного досвіду в цій галузі та нормативних рекомендацій показав, що для умов КОС в м. Коломия, найдоцільніше впроваджувати модифікований процес Людчака–Етінгера, що реалізується в спорудах біоочистки через чергування аноксидної та аеробних зон та із застосуванням у зонах аерації комбінації завислих і іммобілізованих на інертних носіях культур мікроорганізмів (комбінація завислих і іммобілізованих на біоносіях мікробних ценозів необхідна для утримання в аеротенках активного біоматеріалу з урахуванням особливостей характеру забрудненості вхідних стічних вод). Для цього пропонують переобладнати однокоридорні аеротенки, що розташовані в складі двох блоків ємностей, як біореактори нітри-, денітрифікатори за допомогою створення в їхньому об’ємі зон із різними кисневими умовами. Стічні води після первинних відстійників і циркуляційний активний мул будуть надходити в першу аноксидну зону біореактора, що буде обладнана мішалками. Друга зона біореактора виконуватиме функцію аеробної і, відповідно із цим, обладнується сучасними системами аерації та масообміну. В аеробних зонах використовується комбінація завислого та прикріпленого на інертному завантаженні біоценозу.
The article is devoted to the unsatisfactory operation of biological wastewater treatment plants. At present in Ukraine there are no developments of equipment and devices to ensure the operation of treatment facilities using the technology of nitridenitrification of deep wastewater treatment from nitrogen and phosphorus compounds. The analysis of the equipment of biological treatment systems – nitri treatment plant – denitrifier, clarifier tanks is carried out. At the same time, the standards of the degree of purification of both Ukraine and the European Union were taken into account. On the example of treatment facilities in Kolomyia, Ivano-Frankovsk region, modern schemes of biological wastewater treatment for the removal of nitrogen and phosphorus have been proposed, namely, the reequipment of single-corridor aerotanks into bioreactors of nitridenitrifiers by creating zones with different oxygen conditions in their volume.

Description

Keywords

стічні води, аеротенк, нітрифікація, денітрифікація, вторинний відстійник, активний мул, wastewater, aeration tank, nitrification, denitrification, clarifier tank, active sludge

Citation

Innovative method of nitrification and denitrification on the example of wastewater treatment plant of Kolomyia / Ihor Popadiuk, Ivan Matlai, Bohdan Pitsyshyn, Taras Sydor // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 3. — No 2. — P. 7–16.